De Opleiding

Inhoud

BowNed biedt verschillende opleidingen aan:
 • De reguliere opleiding tot Bowenbehandelaar

 • De vervolgopleiding tot Bowen Therapeut

 • Losse nascholingsmodules


 • Doel van de opleiding
  De basisopleiding heeft als doel behandelaars in de reguliere en de complementaire gezondheidszorg op te leiden tot een verantwoord en effectief gebruik van de Bowen Techniek, binnen de structuur van de basisbehandeling en de eventueel toe te voegen procedures.

  Praktisch gedeelte
  Een Bowenbehandeling bestaat meestal uit een basisbehandeling aangevuld met extra accenten. De basisbehandeling is de kern van de Bowen Techniek en vormt dan ook de rode draad in de opleiding. Deze basis wordt in ieder blok verdiept.

  Door de zeer zorgvuldige opbouw van de lesstof ontwikkelt de cursist steeds meer vaardigheid in de handen en leert de Bowen Techniek beter begrijpen.

  Naast de basis leert de cursist verschillende procedures om extra accenten te leggen bij het behandelen van uiteenlopende klachten. De namen van de procedures hebben betrekking op een specifiek gebied.
  Dit wil echter niet zeggen dat ze uitsluitend voor deze lichaamsregio gebruikt worden. De Bowen Techniek is immers een uitgesproken holistische behandelwijze.

  Theoretisch gedeelte
  Hoewel de opleiding overwegend praktisch is, worden in elk lesblok belangrijke theoretische aspecten behandeld.

  Enkele voorbeelden: de geschiedenis, de grondgedachte achter de Bowen, eenvoudige anatomie, het verschil in de behandeling van acute en chronische klachten, indicaties, het opvangen van eventuele reacties op de behandeling, diverse ziektebeelden, praktijkvoering, voedingsaspecten en orgaanrelaties

  Zelfstudie
  Alleen door veel te oefenen krijgt de cursist de techniek (letterlijk) in de vingers. Er wordt van de cursist verwacht dat er tussen de opleidingsdelen door regelmatig wordt geoefend met medestudenten.

  Casestudies
  Een belangrijk onderdeel in de opleiding zijn de casestudies. De cursist geeft tien mensen drie maal een oefenbehandeling geeft en maakt daarvan een verslag. Deze verslagen dienen uiterlijk twee weken voor aanvang van het 2e niveau (derde blok) ingeleverd te zijn. Het gaat hierbij om de werkwijze, niet om het resultaat.

  Vr het laatste blok dienen er opnieuw tien casestudies te worden afgerond. Deze laatste tien casestudies zijn een onderdeel van het examen.

  Data en lestijden
  Lesdata zijn terug te vinden in de agenda. De lestijden zijn altijd van 9.30 tot 17.30 uur, tenzij anders aangegeven.
  Totaal zijn er voor de reguliere basisopleiding 15 lesdagen van 8 lesuren. Naast de daadwerkelijke lesuren komen dan nog de oefenuren met medestudenten, de casestudies en natuurlijk de zelfstudie.

  De groepen bestaan uit maximaal twaalf personen.

  Er wordt van elke cursist verwacht dat zij alle lesdagen en het totale aantal uren aanwezig zijn, er kan geen dagdeel gemist worden.


  Werkwijze tijdens de lessen en opleiding.

  - De lessen bestaan uit een combinatie van hoorcolleges, demonstraties en praktisch werken.
  - De Bowen Techniek kan door dunne kleding heen worden toegepast, in de opleiding wordt direct op de huid geoefend.
  - Steeds worden eerst twee demonstraties gegeven, waarna de techniek geoefend wordt op een van de medecursisten.
  - Praktisch handelen wordt ondersteund met duidelijke, moderne 3D-anatomiebeelden.
  - De lesinhoud wordt ondersteund door een uitgebreide reader en een fotogids.

  Naast de lessen is er al de mogelijkheid om de nascholingsdagen te volgen. Dit zijn extra dagen bedoeld voor studenten en/of gediplomeerden, waarbij steeds een onderwerp vanuit de praktijk extra belicht wordt. Er wordt veel praktisch gewerkt, rekening houdend met het niveau van elke student.


  De Reguliere Opleiding

  De cursist leert werken binnen de structuren die de Bowen Techniek biedt en heeft daarmee een waardevol instrument in handen om in de praktijk toe te passen.

  De vereiste vooropleiding is minimaal MBO-niveau.
  De basisopleiding duurt ongeveer een jaar. De vijf lesblokken van enkele dagen hebben tussenpozen van ongeveer 6 tot 8 weken. Totaal zijn er 15 lesdagen van 8 lesuren.

  De basisopleiding bestaat uit drie niveaus:
  - eerste niveau: twee lesblokken, totaal zeven lesdagen
  - tweede niveau: twee lesblokken, totaal vijf lesdagen
  - derde niveau: een lesblok, drie lesdagen inclusief examen

  Tijdens de opleiding hebben de docenten ook aandacht voor uw persoonlijke traject en uw vorderingen.

  Lesinhoud:
  1e niveau
  In het 1e blok (4 lesdagen of 2 x 2 dagen) worden de principes, de basisbehandeling en de eerste zes procedures aangeleerd. Verder wordt het maken van de eerste 10 casestudies uitgelegd.

  In het 2e blok (3 dagen) worden de geleerde procedures verfijnd en is er verdieping van de lesstof uit het eerste blok.
  In dit blok wordt aandacht besteed aan het omgaan met reacties na een behandeling. Ook anamnese en bedrijfsvoering komen aan de orde.

  2e niveau
  In het 3e blok (3 lesdagen) worden de dieper werkende procedures onderwezen, deze werken op de organen en het zenuwstelsel. Theoretisch wordt er ingegaan op de relatie tussen verschillende lichaamsstructuren en wat dit voor de Bowen Techniek inhoudt. Aandacht voor de volgende 10 casestudies welke onderdeel van het examen zijn.

  In het 4e blok (2 lesdagen) krijgt de totale lesstof meer vorm.
  Het combineren van procedures is een belangrijk onderdeel, de cursist komt zo tot een volledige behandeling.

  3e niveau
  Het 5e blok (3 lesdagen) wordt gevormd door een herhaling van alle procedures met een uitbreiding van de theorie, zodat er meer inzicht en begrip ontstaat. Op de laatste dag is er zowel een theoretisch als een praktisch examen.

  Examen:
  Het examen bestaat uit drie onderdelen: de tweede serie van 10 casestudies welke als huiswerkopdrachtgemaakt wordt, een schriftelijke en een praktijktoets.


  Afronding
  De cursist is geslaagd en daardoor Bowen behandelaar wanneer alle lessen gevolgd, de casestudies goedgekeurd zijn en natuurlijk het examen gehaald is. De cursist krijgt een diploma van BowNed.

  Studiebelasting: 100 lesuren/contacturen
  casestudies: (20x3) 60 studieuren
  zelfstudie minimaal 60 studieuren
  Totaal 220 studieuren


  De vervolgopleiding tot Bowen Therapeut

  Na de basisopleiding kan de afgestudeerde Bowenbehandelaar de opleiding vervolgen tot Bowen Therapeut. Hier zijn twee mogelijkheden voor:
 • het therapeutisch traject volgen als geheel in ongeveer twee jaar

 • dit traject volgen in losse modules binnen vier jaar


 • Het therapeutisch traject omvat de volgende nascholingsmodules:
  - Pre-advanced, Inleiding in de fascie (2 dgn)
  - Advanced, (2 dgn)
  - Bowen en sport (2 dgn)
  - Specifieke lichaamsregio\\\\\\\'s zoals schouder (2 dgn)
  - Anamnese/communicatie(2 dgn)
  - Blessures(2 dgn)
  - Snijzaal (2 x dag)
  - Praktijkvoering: marketing & PR (1 dag)
  - Minimaal 2 verschillende themaworkshops (2-4 dgn)
  - Scriptie (bevat minimaal 5 casestudies)

  De modules bieden enerzijds een verdieping en verbreding van de mogelijkheden van de Bowen Techniek: nieuwe handgrepen en het leren loslaten van de aangeleerde structuur van de basisopleiding. De cursist leert daarmee uiteindelijk de Bowen Techniek toepassen zoals de techniek bedoeld is: slechts datgene doen wat nodig is.

  Anderzijds bieden een aantal modules kennis en inzicht in vaardigheden die ondersteunen bij de ontwikkeling van therapeutische vaardigheden, waarbij de specifieke manier van werken op de fascie centraal staat.

  Afhankelijk van de wensen en toelatingseisen van beroepsverenigingen kan de inhoud van de opleiding Bowen Therapeut nog aangepast worden.

  Dit traject dient te worden afgesloten met een scriptie als eindwerkstuk, waarin een aantal casestudies zijn verwerkt. Als de benodigde modules zijn gevolgd en dit werkstuk wordt goedgekeurd volgt het diploma Bowen Therapeut.

  Voor Bowenbehandelaars die al (langer) zijn afgestudeerd en het certificaat Bowen Therapeut willen behalen wordt per persoon bekeken welke modules nog gevolgd dienen te worden.

  Losse nascholingsmodules

  Alle modules van het therapeutische traject en de andere workshops die BowNed aanbiedt, kunnen als losse nascholingen gevolgd worden.

  Veelal worden onze nascholingen geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen. Kijk voor de juiste accreditatie op de sites van de beroepsverenigingen zelf.

  Therapeuten die geen Bowenbehandelaar zijn en wel lid zijn van een van deze beroepsverenigingen kunnen de open nascholingen volgen. Deze vereisen geen specifieke voorkennis van de Bowen Techniek.