Inschrijving


Inschrijving (opleiding en nascholing) gaat via het inschrijfformulier. Dit formulier is te downloaden van onze website of wordt op aanvraag toegestuurd.

Klik hier voor inschrijfformulier

Klik hier voor Prijzen en voorwaarden

Door het insturen van een inschrijfformulier verklaart de cursist accoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Deze zijn in te zien op de website en worden op verzoek eventueel toegezonden.


De betaling van het cursusgeld gebeurt in drie termijnen. De cursist ontvangt hiervoor de benodigde facturen.

Aanwezigheid
Er wordt van cursisten verwacht dat ze alle opleidingsdagen ook daadwerkelijk volgen op de vastgestelde data en tijden.

De mogelijkheid bestaat dat voor het vijfde blok (examen) kleinere groepen worden samengevoegd.

Annulering en afzegging
Voor de annuleringsvoorwaarden verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

Op de agenda vindt u de data, locaties, kosten en voorwaarden van de opleiding.